Lidingöpartiet om Spårväg City

Kommentar till Liberalernas inlägg på Lidingösidan om Spårväg City – Lidingöpartiet håller med!


Det är positivt att Liberalerna (L) vill satsa på en utbyggnad av Spårväg City. Dock har vi inte sett så mycket verkstad i denna fråga från Liberalerna under den senaste mandatperioden. När Moderaterna i Landstinget gjorde ett lappkast och pausade utbyggnaden 2014 hördes inga protester från Liberalerna i Landstinget eller på Lidingö. Sedan ägnade man sig åt tunnelbaneeufori under Sverigeförhandlingen 2016 och Spårväg City och investeringen i vagnhallarna i AGA verkade helt bortglömda. Det är bra att Liberalerna nu dock verkar vilja driva frågan och vi hoppas att de borgerliga politikerna i Landstinget och Trafiknämnden gör samma sak. Lidingöpartiet har aldrig vacklat i frågan om Lidingöbanan, dubbelspår på bron och hopkopplingen med Spårväg City och full nytta med investeringen i vagnhallarna. Påbörjade investeringar måste färdigställas, annars är det ett kolossalt slöseri med skattebetalarnas pengar som ingen borgerlig politiker rimligen kan stå bakom. Upprustningen av Lidingöbanan visar också att moderna spårvagnar är populära. Sedan banan återöppnades hösten 2015 har resandet ökat med nästan 25 %!

Göran Grahn, Lidingöpartiet

Följ debatten på Lidingösidan >>