Lidingöpartiets budgetanförande inför budget 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Lidingö, liksom resten av världen, drabbades vårvintern 2020 av den förödande Covid-19-pandemin. Givetvis har detta haft stor påverkan på alla våra verksamheter. Under året har vi försökt ”laga efter läge” det vill säga öppnat upp för aktiviteter när det varit möjligt och stängt igen när inte tryggheten kunnat garanteras.

Idrottsföreningarna har förlorat stora inkomster och därför ger vi nu ett tillfälligt stöd till dessa med 700 000 kronor.

Det motiga läget har inte hindrat oss att gå vidare med planeringen av förbättringar för den viktiga idrotten. På Lidingövallen har projekteringen av en efterlängtad 400-meters löparbana påbörjats och vi vill även undersöka möjligheten att anlägga ytterligare en fotbollsplan inom området.

Torsviks idrottshall kommer att stå klar under 2021. Arbetet med en ny idrottshall i Gångsätra har påbörjats av handbollsklubben Lidingö SK i samarbete med staden.

Beslut om att bygga en simhall i Dalénum är fattat. Projektet har tillfälligt satts på paus på grund av rådande omständigheter men återupptas igen under 2021.

Sagateatern och Musikskolan har haft begränsade möjligheter att tillgodose deltagarnas intressen men hela tiden arbetat med att anpassa verksamheten så gott det låtit sig göras med smittskyddsaspekten som ledstjärna.

Inför 2021 har vi fattat beslut om differentierade avgifter för Musikskolans elever. Ur en rättviseaspekt kommer privatundervisning kosta 1 600 kr per termin. Kostnaden för undervisning i mindre grupp blir 1 400 kr per termin och för större grupp 1 200 kr.

Terminsavgiften för Sagateatern  blir 1 400 kr per termin, det vill säga vi har lyckats begränsa höjningen med 100 kr.

Ungdomspengen på 600 000 kr riktad till unga i åldern 13-20 år har kommit till stor nytta. Den stimulerar till aktiviteter för unga och till att behålla dem under längre tid i föreningslivet.

På kultursidan i övrigt har det hänt mycket positivt i och med att Carl Milles skulptur ”Diana” frigjorts och kompletteras med inköp av ”Springande rådjur”.  Skulpturerna har fått en perfekt placering vid nya trappan till stadshuset. För att göra skulpturgruppen fullständig, beslöts även om inköp av ”Springande vildsvin” som även denna nu finns på plats. Nu kan vi glädjas åt en fantastisk skulpturpark runt centrum!  I svåra tider har kulturen ett alldeles speciellt värde så att detta har gått att genomföra känns mycket berikande.

Vi är också tacksamma för att biblioteket , om dock med begränsad verksamhet, kunnat ”corona-anpassas” och hålla öppet.

Med glädje ser vi också fram mot projekteringen av Högsätra idrottscampus och en fotbollsplan i Dalénum. Vi önskar att samtliga spadar kan sättas i marken så snart som möjligt!

GT Vikingarna har sedan alltför länge haft behov av en egen anpassad gymnastikhall. Den kan nu äntligen bli verklighet då föreningen vill bygga en hall i egen regi och med egen finansiering på kommunens mark och då företrädesvis på Bodals-tomten.

Vi tror på och strävar efter ett gott samarbete med våra viktiga idrotts- och kulturföreningar och vi ska alltid vara lyhörda för deras önskemål.

Liksom tidigare år under budgetdebatten vill jag även nu framföra ett varmt tack till alla våra fantastiska ledare som utan ersättning och på egen tid visar ett otroligt engagemang för våra barn och ungdomar inom olika idrotter. Stort tack än en gång till er, och alla andra eldsjälar på ön, som vi inte skulle klara oss förutan!

Inför 2021 och kommande år ser vi givetvis fram mot en normalisering av världsläget då vi även här på Lidingö kan låta våra viktiga verksamheter vara i full gång igen! Idrottshallar och fotbollsplaner fyllda av barn och ungdomar, på Sagateatern uppförs nya pjäser, på Musikskolan spelas och sjungs det av hjärtans lust och biblioteket, vårt nya Kulturhus, sjuder av verksamhet!

För Lidingöpartiet

Evelyn Lewandrowski                         

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden