Lidingöpartiets vision och program för kultur

Kultur befrämjar själen och ger oss både trygghet och gemenskap. Kulturen stärker barn och ungdomars identitet och självförtroende samt hjälper till att hålla de unga borta från missbruk och brottslighet.

Tillgänglighet

Lidingö ska inte och kan inte konkurrera med den närliggande huvudstaden när det gäller kulturutbud. Däremot ska vi verka för att varje Lidingöbo har tillgång till olika former av lättillgängliga kulturupplevelser i vardagen på ön.

Barn och ungdomar  har prioritet. Vi vill erbjuda möjligheten att lära, uppleva, utforska och skapa inom olika verksamheter och inte minst att komma i kontakt med litteraturen och det skrivna ordet i så tidig ålder som möjligt. För allt detta står bland annat Musikskolan, Sagateatern och Biblioteket till tjänst.

Äldre åldersgrupper erbjuds författaraftnar, föredrag av olika karaktär, musik- och körverksamhet, utställningar och mycket mer.

Vi kan alla glädjas åt Kulturveckan i november som årligen serverar ett rikligt utbud av kulturyttringar i alla former.

Millesgården

Vilken lycka att Millesgården ligger just på Lidingö! Där kan skolbarnen bekanta sig med fullödig konst i tidig ålder och erbjuds själva att skapa egna alster. Millesgården är en källa till stora konst- och kulturupplevelser för alla Lidingöbor. Där firar vi även vår nationaldag och överräcker Årets Ängel till någon eller några lidingöbor som under det gångna året på ett särskilt värdefullt sätt gagnat livet på vår ö genom insatser inom kultur, idrott och hälsa.

Offentlig utsmyckning

Vi har inom Lidingöpartiet verkat för offentlig utsmyckning med speciellt skulptur av hög dignitet som nu berikar olika delar av Lidingö, något vi upplever som mycket glädjande.

Lidingöpartiet vill att

  • Kulturhistoriska byggnader och miljöer ska bevaras.
  • Millesgården och Lidingö museums viktiga verksamheter värnas
  • Sagateatern och Musikskolan ska utvecklas och främjas.
  • Stadshuset ska vara levande och fungera som kulturhus med scener för musik, teater, dans och ett varierat kulturutbud i form av konst- och andra utställningar samt stimulerande föredrag.
  • Biblioteket ska ständigt utvecklas, entusiasmera och utgöra navet. för bildning och litterära upplevelser för alla åldrar.
  • Konst  och utsmyckning av det offentliga rummet ska främjas – till glädje för alla Lidingöbor.
  • Den årliga kulturveckan på Lidingö värnas.