Lite mer om David Mesch

Lidingö stad är unik. En kommun där boende, samhällsliv, företagande, natur och kultur får plats och får leva. Jag engagerade mig i Lidingöpartiet för att få bidra till vad vi tillsammans kan åstadkomma för framtiden. En viktig sak för mig var att Lidingöpartiet verkade för en dubbelspårig ny Lidingöbro med genomtänkta lösningar utöver cykelvägar och gångstråk. Utveckling är viktigt men kräver eftertanke och historisk kännedom för att lyckas.

Jag är uppväxt i Danderyd och Sollentuna men tillbringade mycket tid på Lidingö redan under uppväxten. Jag och min partner flyttade hit permanent för tjugo år sedan. Båtlivet, naturen, förenings- och kulturlivet här är oslagbart.

I mitt arbete som jurist och chef inom rättsväsendet ser jag tydligt vad den närmaste omgivningen betyder för ungdomars utveckling i rätt riktning. Det står även klart för mig vilka utmaningar vi har i att skapa ett tryggt samhälle för alla. Bryter man ner det här till Lidingö så handlar det om det sociala arbetet men även närvaro av polis, övriga aktörer i rättskedjan, grann- och boendesamverkan, att lyfta idrotts- och föreningslivet och att främja företagsamheten.