Rädda Bergsätra, nej till bygghysteri!

Byggföretaget Diligentias byggplaner för Bergsätraområdet är inte acceptabla. Bergsätra är ett bostadsområde på ön med mycket känsliga arkitektoniska och miljömässiga värden. Lidingöpartiet kommer att säga nej till föreslagen exploatering av Bergsätra med 13 nya byggnader när frågan bereds i de kommunala organen.

Vi är oroande över de byggplaner som kommunens ledning tillsammans med olika byggherrar har för Lidingö, säger Lars H Ericsson, ordförande för Lidingöpartiet. Vi kan inte acceptera att orörd naturmark i Bergsätra eller på andra håll sprängs sönder och bebyggs. En röst på Lidingöpartiet i höstens val hjälper oss att stoppa kommunens bygghysteri, oavsett om det gäller Bergsätra, Centrum/Torsvik eller andra områden på ön. Ingen orörd naturmark får bebyggas! Bilden nedan visar exploateringsområdet inom den streckade röda rutan.