Debatt om höjda arvoden för politiker. 

Det pågår en het debatt om höjningen av de politiska arvodena för Lidingö kommun. Lidingö stad styrs av Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Förslaget som kommer upp på kommunfullmäktige i december innebär att politiker får höjda arvoden efter årsskiftet. Det gäller samtliga politiker, majoritet som opposition, kommunalråd som fritidspolitiker. 

Dagens arvodesstruktur är inkonsekvent och nivåerna på arvodena är i många avseenden satta för lågt i jämförelse med andra kommuner. För att långsiktigt kunna attrahera rätt kompetens och uppnå de mål den nya majoriteten har ställt upp om bättre styrning, mer transparens och högre krav på den politiska organisationen, förslås en höjning av arvodena för samtliga politiker. ”Vi vill visa att vi värdesätter all den tid som politikerna lägger på sina uppdrag, oavsett om man tillhör de heltidsarbetande kommunalråden, fritidspolitikerna, majoriteten eller oppositionen”, skriver Birgitta Sköld i ett mejl till tidningen Metro.

Att vara engagerad politiker tar mycket tid och kraft i anspråk. Arbetstiden är oregelbunden och många blir utsatta för både hot och trakasserier. I en jämförelse med andra kommuner i Stockholms län ligger Lidingö lågt gällande de politiska kostnaderna som hänförs till arvoden, partistöd och nämndadministrativa kostnader. Samtidigt kan noteras att kommunalrådens löner sänktes under den förra mandatperioden. 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är helt emot den kraftiga höjningen. ”Det är ovärdigt att kommunalråden höjer sina egna löner med upp till 22 000 kronor i månaden”, säger oppositionspolitikern Patrik Buddgård (C) i ett pressmeddelande. Men Patrik själv utnyttjade arvodessystemet på ett fult sätt förra mandatperioden, vilket fick till följd att Lidingö stad i stort sett tvingades betala ut två oppositionsrådslöner. Patrik själv hade en lön på närmare 40.000kr, plus rätt att ta ut ersättning från nämnder, möten etc. Det ska då tilläggas att hans enda roll var gruppledare i Centerpartiet. Lidingöpartiets kommunalråd har tre uppdrag samtidigt – kommunalråd, ordförande för Omsorgs- och Socialnämnden (en nämnd med en budget på över 1 miljard), samt gruppledare för LP. 

Med duktiga och engagerade politiker kan kommunen faktiskt spara pengar. En hel del har gjorts vad gäller effektivisering och trots att Lidingö har tvingats betala många hundra miljoner till kommuner som Göteborg och Malmö i utjämningsskatt, har Lidingö kunnat höja lärarlönerna rejält under den senaste mandatperioden och kan stoltsera med att ha de bästa skolorna i landet. Nu sänks även skatten för Lidingöborna trots att staden ska bygga en simhall, en ny bro och flera nya idrottsanläggningar. 

Göteborg och Malmö får miljarder i bidrag från duktiga kommuner, samtidigt som de bygger skrytbyggen och satsar på kamelfarmer. Stockholms kommun har slarvat med upphandlingar av IT-tjänster, vilket kostat skattebetalarna 1 miljard. I Göteborg åker politiker på lyxsemestrar på betald arbetstid och Malmö kommun bjuder gängkriminella på skidresor och hotell och låter dem även få nyttja lyxlägenheter för miljoner. I Ekerö åkte kommunens ledningsgrupp på lyxskidresa betald av skattebetalarna. Att Slöseriombudsmannen bland detta tar upp höjda arvoden för politiker på Lidingö är ganska uppseendeväckande. Det handlar om att ge bra löner för att få politiker som faktiskt ser till att det slöseri och missbruk av skattebetalarnas pengar som förekommer i andra kommuner inte kommer att ske på Lidingö.