Dianagruppen vid stadshuset invigd!

Samtidigt som ”Kulturveckan 2021” invigdes den 13 november fick Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski den stora äran att få inviga Carl Milles skulptur av jaktens gudinna Diana – tillika kvinnornas beskyddare!

För flera år sedan upptäckte Evelyn Lewandrowski att stadens skulptur ”Diana” felaktigt stod placerad inom, vad som hade blivit, en privat bostadsrättsförenings område. På Evelyns initiativ, och med många goda krafters hjälp från kultur- och fritidsförvaltningen, kunde ”Diana” så småningom frigöras. Nu står skulpturen Diana äntligen vid Stadshusets nya trappa, som samtidigt fick namnet Dianatrappan!

Samma dag invigdes också Carl Milles rådjur och vildsvin som fullbordar denna fantastiska skulpturgrupp.

Evelyn Lewandrowski och Lidingöpartiet riktar ett stort tack till stadens kulturchef  John Svensson, kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg och Millesgårdens chef Onita Wass, som alla höll tal och bidrog till att göra denna dag så speciell och – alldeles underbar!

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski, ledamot av kultur- och fritidsnämnden, berättar om skulpturgruppen Diana som har fått ge namn till den nya Dianatrappan vid Lidingö stadshus