Spårväg via Lidingö Centrum

Debattinlägg på Lidingösidan, läs här >>

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-09-06 16:57

Ett mycket intressant och framsynt trafikförslag från Lidingös Företagare och Lidingö Handelskammare! Ser man till investeringskostnad är spårväg via Lidingö centrum med stor sannolikhet den allra bästa investeringen eftersom den torde ge bäst nytta för minst pengar för flest Lidingöbor! En satsning på Lidingöbanan via Lidingö centrum skulle dessutom gynna öns inre liv och förbinda hela södra Lidingös befolkning med kommuncentrum och handeln i Lidingö centrum. Det skulle bli ett stort lyft för centrumhandeln och passa väl in i den satsning på utveckling av Lidingö centrum som planeras. Genom att ge möjlighet för fler Lidingöbor att lättare komma till Lidingö centrum utan krångliga byten och glesa tvärförbindelser kan kundunderlaget för Centrum ökas utan att Lidingö centrum behöver överexploateras.

För ett spårvägsprojekt som omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum finns det dessutom möjlighet till s.k. stadsmiljöbidrag. En bidragsform som man kan ansöka om redan idag och som utbetalas redan under åren 2015-2018. Alltså skulle spårväg via Lidingö centrum kunna bli verklighet långt före en eventuell tunnelbana, som dessutom bara skulle ge en enda T-banestation, möjligen två, på ön jämfört med Lidingöbanans 12 stationer. Kommer Lidingöbanan väl till Lidingö centrum är jag dessutom övertygad om att alla blir så nöjda att de inser att ingen tunnelbana behövs. Valet känns inte så svårt!