Bullerplank byggs längs Gåshagaleden

Boende i närheten av Gåshagaleden har under många år krävt åtgärder från Lidingö stads sida för att komma till rätta med ett med tiden ökande trafikbuller från leden. Nu har stadens teknik- och fastighetsnämnd, med stöd av Lidingöpartiet, på sitt septembermöte i full enighet beslutat att för en sträcka av 650 meter upphandla en ca 2 meter hög bullerskärm. Denna ska anpassas mot terrängen och mot de två broar som finns längs sträckan. Det hela ska kunna vara klart under 2022.