Lidingö stad måste intensifiera sitt klimatanpassningsarbete

Lidingö stad måste göra mer i klimatanpassningsfrågan än vi gör idag. Det framförde Lidingöpartiets företrädare i kommunfullmäktige vid gårdagens (30/8) sammanträde i Lidingö kommunfullmäktige.

Att även Lidingö kan drabbas av svårigheter vid förändrat klimat och förändrat väder visade sig med önskvärd tydlighet vid sommarens stora översvämningar i bland annat centrumområdet.

I branschföreningen Svensk Försäkrings och Svenska Miljöinstitutets (IVL)  löpande undersökningar har Lidingö stads klimatanpassningsbetyg fallit sedan 2017 (undersökningen görs vartannat år). Det är inte acceptabelt.

Svensk Försäkring har redan tidigare aviserat att det i framtiden kan bli svårare och kanske till och med omöjligt att teckna försäkring för byggnader och bostäder som ligger i områden där stora skador på grund av klimatförändringarna kan inträffa. Både enskilda fastighetsägare och kommunerna har ett ansvar för att minimera risken för skador. Nedan följer två debattinlägg från försäkringsbranschen som Lidingö stad måste ta på allvar. 

Svensk försäkring vill ha nationell strategi för att tackla klimatförändringarna

Många byggnader kommer stå under vatten i framtiden och inte kunna försäkras, det hävdar branschorganisationen Svensk försäkring. Därför vill de nu att regeringen pekar ut ett departement som får ansvaret för Sveriges klimatanpassning.

Försäkringsbranschen ser redan i dag effekterna av klimatförändringarna i form av fler försäkringsskador orsakade av extrema väderhändelser.

När skadorna inträffar gång på gång och inte längre är oförutsedda kommer det inte gå att erbjuda en försäkring i vissa områden, hävdar Svensk försäkring.

Nationell strategi för kustbyggen

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver de att regeringen behöver peka ut ett departement som får ansvaret för klimatanpassningen. Utöver en nationell strategi för kustnära bebyggelse vill man att kommunerna ska planera mer aktivt för ökade havsvattennivåer och vidta åtgärder.

– Annars kommer vi sitta där med Svarte Petter, säger Staffan Moberg, jurist och expert på klimatskador hos Svensk försäkring.

Försäkringsbranschens klimatexpert: ”Regeringen urusel på klimatanpassning”

(Saxat från SVT Nyheter 31/8-2021)

Svenska bostadsområden är dåligt rustade för skyfall och både kommuner och regering måste göra mer för att skydda bostäder runt om i Sverige mot framtida översvämningar. Det menar försäkringsbranschen.

– Regeringen är urusel på klimatanpassning, säger försäkringsbranschens klimatomställningsexpert Staffan Moberg.

Hur väl förberedda är vi för framtida översvämningar? Inte särskilt bra, menar försäkringsbranschen som riktar kritik både mot Sveriges kommuner och regeringen.

– Många kommuner har en hel del att funderar på, inte bara Gävle kommun, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If, och fortsätter:

– Är man rätt rustad? Hur ser det ut med dagvattensystem och avloppsledningar? Har de tillräckligt med kapacitet för att stå emot? Jag tror att man kommer bli varse om att man inte har det i nuläget och att många kommuner skulle behöva stärka upp den dimensionen.

Vill se översvämningsutredning

Staffan Moberg är klimatomställningsexpert på Sveriges Försäkring, en branschorganisation för försäkringsbolag, och han är hård i sin kritik mot regeringen.

– Jag tycker att regeringen är urusel på klimatanpassning, säger han, och fortsätter:
– De jobbar väldigt mycket med att minska koldioxidutsläppen, men klimatanpassning har man lämnat helt därhän.

Han vill nu att staten tar ett större ansvar för klimatanpassning och att regeringen tillsätter en översvämningsutredning, som ska studera hur samhället ska anpassas och hur omställningen ska finansieras.

– Jag vill att regeringen börjar intressera sig för klimatanpassning och inte bara hänvisar till att enskilda myndigheter ska vidta åtgärder, för det blir ett stuprörstänk som inte fungerar i samhället, säger han.

SVT Nyheter har varit i kontakt med företrädare för regeringen som i dag inte vill bemöta kritiken i en intervju.

Inrikesminister Mikael Dambergs presssekreterare påpekar att det är kommunerna som ansvarar för det förebyggande arbetet mot naturolyckor och att staten hjälper kommunerna med strukturer för samordning och kunskapshöjande insatser.

Regeringen meddelar även att de snart kommer att presentera nya budgetsatsningar inom området klimatanpassning.

Lidingöpartiet kommer att arbeta för att Lidingö stad intensifierar sitt klimatanpassningsarbete i enlighet med Svenska Miljöinstitutets och Svensk Försäkrings rekommenderade sex-stegsmodell.