Framgångsrikt arbete med jobbmatchning

Under 2018 har ett nytt arbetssätt utvecklats för att matcha Lidingöbor långt från arbetsmarknaden in i arbete. Det är ett arbete som har rönt stort intresse i många andra kommuner.

− Man kan se oss som en länk mellan arbetssökande, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där vårt uppdrag går ut på att matcha ihop rätt personer med varandra, säger Anna Skagersten som är chef för enheten arbetsmarknad, bostad och integration.

Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet är viktiga förutsättningar för det goda resultatet. Under 2018 lyckades enheten genom samverkan med olika verksamheter hjälpa 120 Lidingöbor till arbete.

− I dag har vi bra kontakt med lokala företagare via stadens arbetsmarknadssamordnare och även ett nära samarbete med stadens näringslivschef. Förhoppningen är att hitta fler arenor där vi kan samverka med det lokala näringslivet för att hitta nya möjligheter till praktik och anställning, säger Anna Skagersten.

Konkret görs matchningar av klienternas kompetens med olika former av anställningar, vägledning i hur man skriver CV, personligt brev med mera. Arbetsgivare erbjuds hjälp med att hitta kandidater för praktikplatser eller lediga jobb, stöd och råd kring olika anställningsformer, kontakt med Arbetsförmedlingen eller administrativ hjälp.

Parallellt har även utvecklats stöd att hitta bostad, främst för nyanlända som avslutar sin etablering men även för Lidingöbor i behov av stöd. Genom stadens bostadskoordinator har ett stort antal bostäder i hela landet förmedlats.

− Det är mycket glädjande att Lidingö stad kan stå som modell för det här arbetet. Den snabba utvecklingen av arbetsmarknadsenheten har stort stöd både inom staden och från politiskt håll och jag ser många möjligheter till utveckling. Att få nyanlända i arbete och möjlighet till egen försörjning är en av våra stora utmaningar, avslutar Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

För mer information: Birgitta Sköld, Lidingöpartiet, ordförande i omsorgs- och socialnämnden