Lidingö stad fick rätt i Förvaltningsrätten

TVÅÅRSREGELN. Uppdaterad. Igår kom Förvaltningsrättens dom om hur bosättningslagen ska tolkas. Miljöpartisten Patrik Sandström på Lidingö hade överklagat kommunstyrelsens (KS) beslut att säga upp hyreskontrakten när den tvååriga etableringstiden var slut för de nyanlända som tilldelats ett boende på Lidingö enligt bosättningslagen. Förvaltningsrätten har nu genomfört en laglighetsprövning enligt kommunallagen, och har därefter beslutat att avslå Patrik Sandströms överklagande. Ytterligare sju personer hade överklagat KS:s beslut men deras överklaganden hade inkommit för sent till Förvaltningsrätten.

I ett gemensamt uttalande säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M), Birgitta Sköld (LP) vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD):
”Nu har kommunstyrelsens beslut prövats och domstolen har funnit att beslutet är korrekt. Avgörandet innebär ett kraftigt underkännande av regeringens politik på integrationsområdet. De har lagt ansvaret för integrationspolitiken och de nyanländas boende i kommunernas knä utan att ha tänkt igenom konsekvenserna och utan tillföra de nödvändiga resurserna. Regeringen har smitit från både notan och de problem med bostäder som så många påtalat i flera år”.

Bakgrunden är att Lidingös kommunstyrelse den 9 oktober 2017 bl.a. beslutade att alla bostadskontrakt för bostäder till nyanlända som anvisats till staden från och med 1 mars 2016 skulle sägas upp i samband med etableringstidens utgång, enligt en förslagsskrivelse från den 25 september 2017. KS beslutade också att de boende ska informeras om uppsägningen minst sex månader i förväg.

Lidingösidan har under hösten och början av året publicerat debattartiklar från Miljöpartiet och andra partier om lagens tillämpning. Riksmedierna har också under våren uppmärksamma frågan och statsrådet Peter Eriksson (MP) kom till Lidingö för att kommentera frågan. Länk till flera artiklar.

Uppdaterad klockan 17.55:

I en kommentar säger Miljöpartiet på Lidingö att man kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut till högre instans.
– Så som domen är utformad, medges att kommuner som Lidingö kan smita från sitt ansvar medan andra kommuner får ta ett större ansvar för de nyanlända som tvingas bort från Lidingö. Det är en tunn dom som bara svepande tar upp skälen till överklagan, säger Patrik Sandström, gruppledare i Miljöpartiet i Lidingö.

– Varje kommun måste ta sitt ansvar om bosättningslagen ska kunna verkställas, annars försvåras integrationsarbetet oerhört. Därför måste beslutet prövas i högre instans, som förhoppningsvis tittar djupare i ärendet, säger Sofia Hallström, gruppledare i Miljöpartiet i Lidingö.