Mer pengar till kvinnojouren Kerstin

Mer pengar till kvinnojouren Kerstin

På torsdagens (20/12-2019) sammanträde i Omsorgs- och socialnämnden yrkade Lidingömajoriteten M, LP, L och KD, på initiativ av Lidingöpartiets kommunalråd Birgitta Sköld, på att öka kvinnojouren Kerstins anslag för 2020 till 200 000 kr. Ökningen är på 50 000 kr och dessutom kommer det nu tecknas ett avtal på tre år, vilket kommer skapa långsiktighet i arbetet för att motverka våld mot kvinnor. En enig nämnd ställde sig bakom yrkandet.

– Kvinnojouren Kerstin är en uppskattad verksamhet på Lidingö och de senaste månaderna har Lidingömajoriteten arbetat aktivt för att frigöra medel så att deras så viktiga verksamhet kan fortgå på ett tillfredsställande sätt.

Speciellt så här i juletid ökar våldet mot kvinnor och då är det viktigt att samhället är närvarande för de kvinnor som behöver hjälp. Lidingö stad ser kvinnojourens arbete som en viktig del av det breda trygghetsarbete som staden bedriver och hoppas att anslagsökningen med 50 000 kr kan säkerställa god kvalitet i deras verksamhet även framöver. Vi är också mycket positiva till att vi sluter ett treårigt avtal, vilket säkerställer ett långsiktigt samarbete mellan kvinnojouren Kerstin och Lidingö stad för att motverka våld mot kvinnor, säger Lidingöpartiets Birgitta Sköld, ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.