Namngivning av stadshusparken till Raoul Wallenbergparken

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober behandlades en motion från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet med förslaget att döpa om Stadshusparken på Lidingö till Raoul Wallenbergparken. Ett enigt kommunfullmäktige godkände förslaget.

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski höll följande anförande.

Fru Ordförande, Presidium, Ledamöter och Lidingöbor

Med glädje bifaller jag kommunstyrelsens förslag att ge stadshusparken namnet Raoul Wallenbergparken.

Tack till C, S och MP för en mycket bra motion!

Tillåt mig ge en liten bakgrund till hur Raoul Wallenberg-monumentet  förverkligades som kanske inte alla känner till …

När beslut en gång skulle tas angående en skulptur vi erbjudits att införskaffa, fick jag följa med till konstnärens ateljé. Det blev ett fantastiskt möte med skulptören Willy Gordon, själv jude.  

Han fick idén till skulpturen när han såg ett märkligt foto av Raoul Wallenberg, taget mitt under en stor deportation. Wallenberg stod vänd från kameran och hade händerna bakom ryggen. Det var i januari 1945.

Willy Gordon visade oss en liten gips av vad han kallade Raoul Wallenbergs gärning och jag blev mycket berörd.

”Med monumentet hedras Raoul Wallenbergs gärning, civilkurage och medmänsklighet”, sa Willy Gordon

Denna gipsmodell skulle bli det fantastiska monument vi nu ser i parken. Det var ju tänkt för Nybroplan i Stockholm men när stadens ”konstexperter” ville annorlunda så fick vi chansen och det är vi oändligt tacksamma för!

Finansieringen av monumentet gjordes genom en nationell insamling, organiserad av den ideella stiftelsen ”Arbetsgruppen för ett monument över Raoul Wallenbergs gärning”, bildad 1997.

Arbetsgruppen samlade in medel till finansieringen och donerade därefter skulpturen till Lidingö stad. Initiativtagare var fru Carmen Regnér. Jag vill mycket gärna nämna hennes namn här. Hon avled 2005, 92 år gammal.

Invigningen av monumentet ägde rum den 28 maj 1999.

Käte Wacz (själv räddad av Raoul Wallenberg i Budapest), som alltid närvarat när vi samlas vid monumentet varje år den 27 januari på Förintelsens minnesdag, skrev bland annat i Svenska Dagbladet år 2003, samma år som Willy Gordon avled.

”Tack Lidingö för ett värdigt monument!

Jag och tusentals andra – som har Raoul Wallenberg att tacka för våra liv – är mycket tacksamma för att han äntligen fått ett värdigt monument”.

I Raoul Wallenbergs händer finns ”Schutzpässe” som förtvivlade människor med utsträckta händer griper efter och som betydde skillnaden mellan liv och död.

Raoul Wallenberg är född på Lidingö och Lidingö har hedrat hans gärning. Tack Lidingö Stad!”

——-

Nu tackar jag för att även parken har fått Raoul Wallenbergs namn – Lidingösonen som är ihågkommen och hedras av en hel värld.

Evelyn Lewandrowski

Lidingöpartiet