Bostadsnära träd räddar liv!

Forskning presenterad av US Forest Service, en del av amerikanska US Departement of Agriculture (USDA) visar på ett klart samband mellan trädyta, luftrenande effekt, befolkningstäthet och effekt på hälsan; särskilt i urbaniserade områden. Träd hindrar över 850 dödsfall och stoppar 670 000 fall av andningssvårigheter i USA varje år genom att filtrera ut föroreningar.

Urban grönska är viktigt och det spelar roll var träden befinner sig – ju närmare människorna de växer desto större blir den positiva effekten. Men även mängden träd är viktig; fler träd ger större effekt på luftens kvalitet. Det här är något som vi i Lidingöpartiet känt till sedan länge, men det är bra att det nu också är bevisat genom forskning.

“In terms of impacts on human health, trees in urban areas are substantially more important than rural trees due to their proximity to people,” Nowak said. “We found that in general, the greater the tree cover, the greater the pollution removal, and the greater the removal and population density, the greater the value of human health benefits.” Läs mer här: Bostadsnära träd räddar liv

Det är därför av största vikt att bevara de bostadsnära grönområdena i de mest tätbefolkade områdena, även på Lidingö.

Majoriteten (M-FP-KD) driver tillsammans med S byggplaner där flera grönytor och träd försvinner. De påstår att förtätningen kommer att ha ringa effekt på mängden grönyta – men det stämmer inte. Försvinner en grönyta som är under 5 000 kvm (ca 5 villatomter) räknar de den inte. De försöker skylla på att de följer SCB’s standarder, men SCB skiljer på grönområden och grönyta och för bostadsnära grönytor räknas varenda kvadratmeter.

Många på Lidingö har förmånen att bo nära naturen, men många bor även i mer tätbefolkade områden som Torsvik, Hersby, Bergsätra, Rudboda etc. Majoritetens planer är att ytterligare förtäta dessa områden.

Lidingöpartiet vill utveckla Lidingö. Vi var t.ex. mycket positiva till Dalénum och vi vill även utveckla Centrum. Men vi vill bevara Lidingö småskaligt och bevara de bostadsnära grönytor vi ser utanför våra fönster varje dag, såväl som de stora grönområdena.

Förtätningen av Centrum/Torsvik enligt M-FP-KD-S omfattande förslag kommer att pågå under minst 15 år. Lidingöpartiet vill inte se äldre människor leva sina sista år på en byggarbetsplats. Inte heller vill vi låta barn uppleva hela sin barndom bredvid en byggarbetsplats. Utvecklingen av Lidingö måste ske med måttlighet och stor respekt för de som redan bor här.

Träd är bra för människorna