Debatt: Ta kvinnors och flickors grundläggande rättigheter på allvar

Lidingösidan, fredag 29 september 2017

I Sverige lär det finnas minst 300 män som har fler än en hustru. Mer än 130 barnäktenskap och över 40 000 könsstympade kvinnor. Myndigheterna står handfallna. Är vi är så rädda att trampa på andra människors kulturella normer, rädda för att någon ska kalla oss rasister eller främlingsfientliga, att vi helt tappar allt sunt förnuft? Det frågar de tre Lidingöpartisterna Pia Wieck, Evelyn Lewandrowski och Cecilia Frosteus i denna debattartikel.

Runt 150 miljoner flickor i världen utsätts för sexuellt våld. 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år. 40 000 barn gifts bort varje dag. I krig och vid katastrofer är det kvinnor och barn som drabbas värst. Då ökar antalet våldtäkter, barnäktenskap och tvångsgiften.

Har detta något med Sverige att göra? I högsta grad! Det lär finnas minst 300 män som har fler än en hustru. Mer än 130 barnäktenskap och över 40 000 könsstympade kvinnor, i Sverige. 70 000 ungdomar får inte helt välja sin partner och många utsätts ständigt för hedersvåld på olika nivåer. På vissa håll styrs och kuvas kvinnor av män, både i sina egna relationer och av imamer som anser att de har rätten att inom ett geografiskt område se till att regler efterlevs. Regler för kvinnor, som inte är förenliga med svensk lag. Kvinnorna ber om hjälp att slå sig fria från dessa lokala patriarkat. Vad gör vi?

Myndigheter står handfallna för att de inte vet vem de ska döma för den misshandel som könsstympning innebär. De tillåter en 14-årig flicka att vara gift och de underlättar vardagen för en gift man med tre hustrur, genom att erbjuda dem just tre lägenheter.

Varför? Är vi är så rädda att trampa på andra människors kulturella normer, rädda för att någon ska kalla oss rasister eller främlingsfientliga, att vi helt tappar allt sunt förnuft?

Vi har länge i Sverige varit stolta över våra pappalediga män, att kvinnor kan visa hud utan att det tolkas som en sexuell invit, att kvinnor har samma rätt över sin sexualitet som männen, att kvinnor kan delta i arbetslivet på samma villkor som männen. Ska vi inte fortsätta visa och lära våra döttrar att de lever i det svenska samhället på samma villkor som sönerna? Oavsett om de är födda i Sverige eller i något annat land?

Unicef fördömer barnäktenskap och jobbar på många plan för att kämpa mot kvinnlig könsstympning. FN:s kvinnokonvention fördömer månggiften. Trots att dessa företeelser strider mot svensk lag och mot mänskliga rättigheter, förekommer det mitt framför våra ögon. Ett av redskapen som Unicef förordar, är att jobba med attitydförändring. Det menar att kulturella traditioner måste brytas. Här verkar vi i Sverige gå åt precis motsatt håll, då myndigheter snarare ber om vår acceptans, för både månggiften och barnäktenskap.

Det finns de som säger att kommunerna inte bör lägga sig i, att detta är en fråga för regeringen och immigrationsverket. Men vi har alla ett ansvar att rapportera när vi ser att ett brott begåtts och som politiker har vi ett ansvar i att trycka på regeringen och berörda myndigheter att agera.

Varken religiösa eller kulturella normer ska få stå över Sveriges lagar eller ligga till grund för rättigheter eller förmåner. Om inte vi alla följer samma lagar, deltar i samhället på lika villkor – då faller hela grundidén om ett gemensamt samhälle. Det är dags att ta kvinnors och flickors grundläggande och självklara rättigheter på allvar.

Pia Wieck (LP)
Evelyn Lewandrowski (LP)
Cecilia Frosteus (LP)

Se Lidingösidan >>