LP: Vi har fått med oss M och KD för att minska byggandet på Lidingö

Följ debatten på Lidingösidan >>

Nyligen hade Lidingöpartiet sin årliga konferens, skriver Pia Wieck, styrelseledamot i Lidingöpartiet. Aktuella frågor som diskuterades var många bl.a. Lidingö centrums utveckling, budgetdirektiven för 2016, skolan och äldreomsorgen. Det råder en stor samsyn inom partiet vilket ger utrymme för djupare diskussioner vad gäller partiets hjärtefrågor.

Att Lidingöpartiet nu gått med i majoriteten med M och KD ändrar på intet sätt vår inställning till exempelvis byggfrågorna, och vi är därför glada över att vi fått med oss våra samarbetspartners när det gäller att minska byggandet på ön, både i centrum och på annat håll. Att bevara grönområdet framför Jernet, bakom Vasaborgen och den mycket populära bergsknallen vid Bergsätra var för oss mycket viktiga frågor i valet; därför känns det extra bra att dessa områden inte längre är aktuella för exploatering.

Liksom tidigare kämpar vi aktivt för att bevara våra skogar och grönområden, stora som små, för ett småskaligt Lidingö Centrum och att Lidingö ska förbli en skön grön ö. För oss är det oerhört viktigt att Lidingöbornas pengar går till kärnverksamheterna som skola, vård & omsorg, kultur mm istället för administration och onödiga investeringar.

Inom partiet finns det en stor bredd på kunskap och mycket energi och drivkraft. Därför känns det extra bra att detta nu kan tillvaratas på ett mer effektivt och konstruktivt sett än tidigare, då vi var ett oppositionsparti. Inom en majoritet är samsynen självklart inte total, oftast inte ens inom olika partier (Lidingöpartiet är nog ett undantag); men samarbetet inom den nuvarande majoriteten känns mycket bra och det råder en balans mellan att ge och ta i olika frågor, och diskussioner och resonemang är konstruktiva och givande. Framför allt så finns det en stor vilja och energi från samtliga att göra det bästa för Lidingöborna. I förra mandatperioden låg det stort fokus på byggande och på utvecklingen av Lidingö centrum. Dessa planer kvarstår naturligtvis om än i mindre skala. Det känns dock tydligt nu att mer fokus än tidigare läggs på effektivisering och fokusering på kärnverksamheterna.

En sak som vi verkligen fått erfara under detta första halvår som majoritetsparti är att “det händer mycket nu”. Och det lär bli lika mycket framöver om inte mer. Lidingö må vara en liten kommun, men brist på stora frågor finns det inte. En ny bro ska byggas, Lidingöbanan ska komma igång, centrum ska utvecklas, Lidingöhems framtid ska utredas, stadshusets ombyggnad/renovering ska utredas, skolor och äldreboenden ska byggas ut.

Det är frågor om överdäckning, simhall och multisporthall. Att majoriteten nu beslutat att göra en total översyn av organisationen för att kunna effektivisera och rationalisera känns betryggande i ett sådant här läge då det kommer att krävas mycket kapital till allt detta. Att höja skatten för att klara investeringar är inte Lidingöpartiets politik.

Att det bör finnas någon slags utjämningssystem mellan kommuner är nog de flesta positiva till. Tyvärr har detta enligt Lidingöpartiet nu gått för långt och det är många, många miljoner extra som nu försvinner från Lidingö stads kassa. Tyvärr i ett läge när vi står inför angelägna men stora investeringar, som t.ex. ny bro, något som vi varken kan eller vill välja bort. Den s.k. Robin Hood-skatten tar tyvärr ingen som helst hänsyn till Lidingöbornas behov, vilket är olyckligt! Naturligtvis försöker vi tillsammans med våra kollegor, som har kanaler till rikspolitiken, att påverka även detta.

Lidingöpartiet önskar alla en skön sommar.