Nej tack till företagarnas tunnelbana!

Företagarna på Lidingö, representerade av organisationen Lidingö Näringsliv, är naturligtvis fria att driva sina ståndpunkter. För oss politiker är det dock viktigt att ta ansvar och genomföra en konsekvent politik som inte innebär att ena mandatperioden spendera miljarder av skattepengar (om än huvudsakligen landstingspengar) på dyrbara investeringar och nästa mandatperiod begära statliga bidrag för kasta bort stora delar av dessa investeringar i en hastigt och ogenomtänkt ändrad politisk inriktning.

Precis som Lidingö Näringsliv säger måste vi politiker ha mod att ta ansvar för att utveckla Lidingö till Stockholms närmaste levande och unika småstad, eftersom de val vi nu gör som politiker blir avgörande för Lidingö under en lång tid framöver.

Just av den anledningen väljer Lidingöpartiet att även fortsatt driva den linje som vi redan inlett tillsammans med alla övriga partier på ön, nämligen satsningen på Lidingöbanan. Att utveckla den investeringen genom att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum till Ropsten och vidare till Stockholms city är den enda förnuftiga åtgärden.

Tunnelbana till Lidingö centrum är inte rätt val för småstaden Lidingö utan kommer på sikt att driva fram en massexploatering av ön och det vill Lidingöpartiet inte ha. Vi ser inte den trivsamma sovstaden som ett hot utan som en möjlighet för oss Lidingöbor att finna ro, grönska och vila i en i övrigt allt snabbare snurrande omvärld.

Förresten, varför skulle kursgårdarna på Elfvik eller i Högberga få fler besökare bara för att man får en tunnelbanestation i Lidingö centrum? Man måste ju ändå byta till buss eller spårvagn i centrum. Vi tror snarare att besöksnäringen – och Lidingöborna – gynnas av att man kan färdas i dagsljus ovan jord från Stockholms city till Lidingö istället för att tvingas ner i underjorden.

Lars H Ericsson
Ordf. i Lidingöpartiet

Se Lars inlägg och följ debatten på Lidingösidan här >>