Ny friidrottsanläggning byggs på Lidingövallen

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen avsätta 35 miljoner kronor ur investeringsreserven för att bygga en ny friidrottsanläggning på Lidingövallen.

se hela artikeln på Lidingösidan >>

VÄRNA VALLEN!
Att göra detta har alltid varit Lidingöpartiets starka övertygelse och då absurda intressen strävade mot att förlägga hela dess verksamhet till Bosön en gång, ja då mobiliserade vi alla våra krafter och gick till framgångsrikt motvärn. Vi lyssnade till företrädare för fotbollen och friidrotten när de framförde sina önskemål för att Vallen skall uppfylla de krav som ställs på en idrottsplats av dignitet. Nu har vi nått vårt mål tillsammans med likasinnade! Drömmarna, som övergick till handling, kommer att uppfyllas inom kort och inga kan vara gladare för detta än vi!

Evelyn Lewandrowski, Lidingöpartiet
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Lidingösidan>>