Ny gruppledare i Lidingöpartiet

Lidingöpartiet har i torsdags valt ny gruppledare i kommunfullmäktige för den kommande mandatperioden. Uppdraget gick till Birgitta Sköld, som sedan valet 2010 är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Birgitta är också sedan 2009 ledamot av Utbildningsnämnden. 

Birgitta Sköld, som är jur.kand, driver vid sidan av politiken en konsultverksamhet med inriktning affärsstrategi med målgrupp försäkringsbranschen.

Lidingöpartiets ordförande Lars H Ericsson vill framföra ett varmt tack till avgående gruppledaren Lillebil Stuart, som på ett förtjänstfullt sätt skött gruppledarrollen under den gångna mandatperioden.

Birgitta Sköld - nyvald gruppledare i Lidingöpartiet
Birgitta Sköld – nyvald gruppledare i Lidingöpartiet