Sommarjobb för ungdomar!

Regeringspengar ger hopp om fler sommarjobb på ön

Kollage på feriejobb.

Plocka skräp och rensa rabatter kan bli sommarjobb på Lidingö. Nya regeringspengar ger hopp om nya kommunala sommarjobb på Lidingö. Men det är bråttom.
– Vi ska göra vårt bästa och använda fantasin, säger Birgitta Sköld (LP).

I förra veckan blev det klart att regeringen avsätter 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna skapa sommarjobb åt ungdomar. Pengarna, som ska fördelas av Arbetsförmedlingen kommer kommunerna till del för om de inte inverkar på tillkomsten av sommarjobb som redan är planerade och budgeterade för.

Nytt med kommunala jobb

För Lidingös del kan det handla om runt en miljon kronor om man lyckas skapa maximalt många kommunala sommarjobb. Pengarna delas ut i efterhand, baserat på hur många jobb som erbjuds och kommunens invånarantal.

– Vi är positivt inställd till att ta del av de statliga medlen för att skapa kommunala sommarjobb, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden som ansvarar för sommarjobben. 

Till skillnad från många andra kommuner planerade Lidingö stad från början inga kommunala sommarjobb. I stället skulle sommarlovlediga ungdomar uppmuntras att söka jobb i det privata näringslivet.

Men när coronapandemin drog in över landet blev den en knäck även för sommarjobben på ön.

Men nu har stadens förvaltningar har fått i uppdrag av stadsdirektören att se över vilka kommunala jobb som kan skapas.

– Vi har få naturliga jobb då vi outsourcar de flesta arbetsuppgifter inom teknik och fastighet till olika entreprenörer. Men vi ska göra vårt bästa och använda fantasin, säger Brigitta Sköld. 

Inga jobb i äldreomsorgen

Det kan handla om att plocka skräp, plantera blommor och jobba i stadens kundtjänst. Att skapa jobb inom den kommunala äldreomsorgen kommer på grund av coronapandemin inte att vara möjligt. 

Ambitionen är att skapa cirka 50 jobb till sommarlovslediga tonåringar, enligt Birgitta Sköld. 

Pengarna kom sent

Det statliga tillskottet har dock fått kritik av fler andra kommuner. Kritiken har handlat om att beslutet om pengarna kommit så sent att man helt enkelt inte hinner få fram några sommarjobb.

– Tyvärr kommer beskedet om satsningen även detta år sent vilket ställer stora krav på flexibilitet hos kommunerna för att hitta nya sommarjobb, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Men Lidingö stad välkomnar man stödet. Även om sommarlovet närmar sig med stormsteg och tiden är knapp.

Birgitta Sköld (LP).

– Det är inte enkelt. Men vi är glada och positiva och vill göra det bästa, säger Birgitta Sköld.