Lidingöpartiets vision och program för idrott och motion

Idrott och motion bidrar till god hälsa, glädje, gemenskap, integration och förbättrade studieresultat. Idrott och motion bidrar också till att motverka drogmissbruk och brottslighet. Följaktligen anser Lidingöpartiet att idrott och…

Fortsätt läsa Lidingöpartiets vision och program för idrott och motion

Pressmeddelande om Lidingö centrum

Pressmeddelande från Lidingö stad Nya Lidingö Centrum ska växa fram i en positiv anda! Den 12 april blev Grosvenors förslag till nya Lidingö Centrum offentligt. Nästa steg i processen med Lidingö Centrum blir…

Fortsätt läsa Pressmeddelande om Lidingö centrum

Äldres behov i centrum

Nu inför Lidingös äldreomsorg arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet kommer att stärka helhetsperspektivet kring individen. Inför implementeringen har personalen under hösten genomgått en utbildning och i dag var…

Fortsätt läsa Äldres behov i centrum

Lidingös fältkuratorer ser barn och unga

Det förebyggande arbetet med barn och unga är prioriterat på Lidingö. Tre fältkuratorer med socionombakgrund finns därför på plats sedan i höstas. ”Kan vi fånga upp barn och unga tidigt så har vi vunnit mycket”, säger Alex Heidari, enhetschef på omsorgs- och socialförvaltningen. Fältkuratorerna arbetar med…

Fortsätt läsa Lidingös fältkuratorer ser barn och unga